Frans Threshold 4A + 4B (niveau 6)

Je hebt al een stevige basiskennis van het Frans, kan communiceren in de meeste vertrouwde situaties, zowel mondeling als schriftelijk, maar je wil je kennis verfijnen en een behoorlijke tweetaligheid bereiken.

Aan de hand van authentiek lees-, luister- en beeldmateriaal, ga je je vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven) vervolmaken, zodat je je nog vlotter en efficiënter kan uitdrukken en ook de finesses begint te begrijpen.

Je woordenschat wordt verrijkt, je uitspraak verbeterd, grammaticale aspecten worden uitgediept en ook het socio-culturele wordt niet uit het oog verloren, maar de nadruk ligt op de mondelinge communicatie.

Uiteraard willen we ook de "echte wereld" niet vergeten en maken we graag tijd voor een geleide wandeling, een theaterbezoek, een kookavond...

 

  • 18:15-21:20
  • lokaal 2Campus Vilvoorde - Lange Molensstraat 4
   1800 Vilvoorde
  • 180
  • Voor deze klas kan je niet meer inschrijven.
 • of

wat leer je?

Dans ce cours, les participants vont :

 • parler
 • écouter
 • lire
 • écrire

lors de mises en situation correspondant à la vie de tous les jours.


Jeux de rôles, exposés, débats d'idées, émissions, lettres, mails, rapports, articles... Les participants auront de nombreuses occasions d'échanger des informations, donner leur avis, exprimer leurs sentiments, argumenter, influencer...


Nous suivrons les thématiques générales suivantes :

 • logements et repas
 • règles et conventions de la vie en société
 • consommation
 • transports
 • communications
 • problèmes de la vie quotidienne
 • santé


Il y a place pour une flexibilité en fonction des intérêts et besoins spécifiques du groupe, à la demande.


Bref, faire connaissance, apprendre, échanger et s'amuser... tout en français !


voor wie?

Je hebt een grondige basiskennis van Frans. Je beschikt over een goede woordenschat en je beheerst de basisgrammatica. Een conversatie voeren of een tekst begrijpen over een vertrouwd onderwerp is geen probleem voor jou. Je spreekt of schrijft echter nog niet foutloos en je wil hieraan graag werken.

Je kan starten als je een attest Threshold 3 A en B - Richtgraad 2.3 meebrengt of een niveautest aflegt in ons CVO.

boeken 

Kopies tijdens het schooljaar