Uurrooster 2e semester ( 04feb- 21jun2019 )

Richtgraad 1

i

klas
18N11O2V (VDAB) 14/01-01/03
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag !volzet!

12:30-16:00
€ 72*
18N11A2V 04/02-19/06
maandag- en woensdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 11
€ 72*
18N11B2V 05/02-20/06
dinsdag- en donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 1
€ 72*
18N11Z2V 04/02-19/06
maandag- en woensdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 1
€ 72*
18N11W2V 05/02-24/04
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 7
€ 72*
18N11OO2V (VDAB) 11/03-03/05
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag !volzet!

12:30-16:00
TK 15
€ 72*
18N11C2V 06/02-20/06
woensdag- en donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
TK JLD
Bart Staelens€ 72*
18N11TT2V (VDAB) 06/05-14/06
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag

12:30-16:00
TK 15
€ 72*

i

klas
18N11Y+2V (VDAB) 04/02-29/04
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:30-12:00
TK 15
€ 72*

i

klas
18N12O2V (VDAB) 14/01-01/03
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag !volzet!

12:30-16:00
TK 14
€ 72*
18N12A2V 05/02-20/06
dinsdag- en donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 9
€ 72*
18N12B2V 04/02-19/06
maandag- en woensdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 1
€ 72*
18N12Z2V 06/02-21/06
woensdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 9
€ 72*
18N12W2V 05/02-24/04
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 11
€ 72*
18N12WW2V 25/04-21/06
dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 11
€ 72*
18N12OO2V (VDAB) 06/05-18/06
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:30-12:00
TK 15
€ 72*

i

klas
18N12Y+2V (VDAB) 18/03-31/05
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag !volzet!

12:30-16:00
TK 14
€ 72*

Richtgraad 2

i

klas
18N21MA2V 07/02-20/06
donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
TK 14
€ 36*
18N21MB2V 06/02-19/06
woensdagavond !volzet!

18:15-21:20
TK 14
€ 36*
18N21MX2V 08/02-21/06
vrijdagnamiddag

12:45-15:50
LM 4
Mieke Louise Proost€ 36*
18N21MZ2V 07/02-20/06
donderdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 4
Mieke Louise Proost€ 36*
18N21ML2V 19/02-20/06
dinsdag- en donderdagnamiddag

16:15-18:05
LM 1
€ 36*
18N21WM2V 25/04-21/06
donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 7
€ 36*
18N21MZZ2V 07/02-20/06
donderdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 10
Bart Staelens€ 36*

i

klas
18N21SA2V 05/02-18/06
dinsdagavond

18:15-21:20
TK 14
€ 36*
18N21SB2V 04/02-17/06
maandagavond

18:15-21:20
TK 14
€ 36*
18N21SX2V 06/02-19/06
woensdagnamiddag !volzet!

12:45-15:50
LM 4
€ 36*
18N21SZ2V 05/02-18/06
dinsdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 4
€ 36*
18N21SL2V 18/02-19/06
maandag- en woensdagnamiddag

16:15-18:05
TK 19
€ 36*
18N21WS2V 25/04-21/06
dinsdag- en woensdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 7
€ 36*
18N21SZZ2V 05/02-18/06
dinsdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 10
€ 36*

i

klas
18N21Y+2V 04/02-19/06
maandag-, dinsdag- en woensdagvoormiddag !volzet!

8:55-12:00
TK 14
€ 72*

i

klas
18N22MA2V 06/02-19/06
woensdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 5
€ 36*
18N22MX2V 08/02-21/06
vrijdagnamiddag

12:45-15:50
LM 5
€ 36*
18N22MZ2V 07/02-20/06
donderdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 1
€ 36*
18N22ML2V 18/02-19/06
maandag- en woensdagnamiddag

16:15-18:05
LM 4
€ 36*

i

klas
18N22SA2V 04/02-17/06
maandagavond

18:15-21:20
LM 5
€ 36*
18N22SX2V 06/02-19/06
woensdagnamiddag

12:45-15:50
LM 5
€ 36*
18N22SZ2V 04/02-17/06
maandagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 4
€ 36*
18N22SL2V 19/02-20/06
dinsdag- en donderdagnamiddag

16:15-18:05
LM 4
€ 36*

i

klas
18N22Y+2V 04/02-20/06
maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag !volzet!

8:45-11:50
TK 11
€ 72*

i

klas
18N23MA2V 04/02-17/06
maandagavond !volzet!

18:15-21:20
TK 11
€ 36*
18N23MX2V 06/02-19/06
woensdagnamiddag

12:45-15:50
LM 11
€ 36*
18N23MZ2V 07/02-20/06
donderdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 9
€ 36*

i

klas
18N23SA2V 06/02-19/06
woensdagavond

18:15-21:20
TK 11
€ 36*
18N23SX2V 08/02-21/06
vrijdagnamiddag

12:45-15:50
LM 11
€ 36*
18N23SZ2V 04/02-17/06
maandagvoormiddag

08:55-12:00
LM 9
€ 36*

i

klas
18N24MA2V 07/02-20/06
donderdagavond

18:15-21:20
LM 11
€ 36*
18N24MZ2V 06/02-19/06
woensdagvoormiddag

08:45-11:50
LM 5
€ 36*

i

klas
18N24SA2V 05/02-18/06
dinsdagavond

18:15-21:20
LM 11
€ 36*
18N24SZ2V 08/02-21/06
vrijdagvoormiddag

08:45-11:50
LM 5
€ 36*

Richtgraad 3

i

klas
18N31MA2V 05/02-20/06
dinsdag- en donderdagavond

18:15-21:20
TK 19
€ 72*
18N31MZ2V 04/02-20/06
maandag- en donderdagnamiddag

12:45-15:50
LM 4
€ 72*

Richtgraad 4

*prijs exclusief schoolmateriaal, handboeken en/of syllabi

Uurrooster 1e semester ( 10sep2018- 21jun2019 )

Richtgraad 1

i

klas
18N11W1V 10/09-13/11
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 5
€ 72*
18N11O1V (VDAB) 10/09-19/10
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag

12:30-16:00
€ 72*
18N11T1V (VDAB) 10/09-19/10
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag

08:30-12:00
€ 72*
18N11SV 10/09-19/06
woensdagavond

18:15-21:20
€ 72*
18N11A1V  maandag- en woensdagavond !volzet!
18:15-21:20
Patsy Vatlet€ 72*
18N11B1V 11/09-24/01
dinsdag- en donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 11
€ 72*
18N11Z1V 12/09-25/01
woensdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 9
€ 72*
18N11TT1V (VDAB) 19/11-11/01
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag

12:30-16:00
€ 72*

i

klas
18N11Y+1V (VDAB) 10/09-16/11
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag !volzet!

12:30-16:00
LM 1
€ 72*
18N11YY+1V (VDAB) 05/11-18/01
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag

08:30-12:00
€ 72*

i

klas
18N12W1V 10/09-13/11
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 7
€ 72*
18N12O1V (VDAB) 10/09-19/10
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag !volzet!

08:30-12:00
LM 4
€ 72*
18N12SV 10/09-17/06
maandagavond

18:15-21:20
€ 72*
18N12A1V 11/09-24/01
dinsdag- en donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 1
€ 72*
18N12B1V 10/09-23/01
maandag- en woensdagavond

18:15-21:20
LM 11
€ 72*
18N12Z1V 11/09-24/01
dinsdag- en donderdagvoormiddag

08:45-11:50
LM 1
€ 72*
18N12WW1V 14/11-25/01
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag

08:45-11:50
LM 5
€ 72*
18N12OO1V (VDAB) 19/11-11/01
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag !volzet!

12:30-16:00
LM 1
€ 72*

i

klas
18N12Y+1V (VDAB) 19/11-01/02
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag

08:30-12:00
LM 4
€ 72*

Richtgraad 2

i

klas
18N21MA1V 11/09-22/01
dinsdagavond !volzet!

18:15-21:20
GS 2.2
€ 36*
18N21MB1V 10/09-21/01
maandagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 9
€ 36*
18N21MX1V 12/09-23/01
woensdagnamiddag

12:45-15:50
LM 5
€ 36*
18N21MZ1V 11/09-22/01
dinsdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 11
€ 36*
18N21ML1V 24/09-25/01
maandag- en woensdagnamiddag

16:15-18:05
LM 1
€ 36*

i

klas
18N21SA1V 13/09-24/01
donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
GS 4.2
€ 36*
18N21SB1V 12/09-23/01
woensdag- en donderdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 9
€ 36*
18N21SX1V 14/09-25/01
vrijdagnamiddag

12:45-15:50
LM 5
€ 36*
18N21SZ1V 13/09-24/01
donderdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 10
€ 36*

i

klas
18N21WW1V 14/11-25/01
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 7
€ 72*

i

klas
18N21Y+1V 10/09-25/01
maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag !volzet!

8:45-11:50
LM 9
€ 72*

i

klas
18N22MA1V 10/09-21/01
maandagavond !volzet!

18:15-21:20
GS 4.1
€ 36*
18N22MX1V 12/09-23/01
woensdagnamiddag

12:45-15:50
LM 4
€ 36*
18N22MZ1V 10/09-21/01
maandagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 11
€ 36*

i

klas
18N22SA1V 12/09-23/01
woensdagavond

18:15-21:20
GS 4.1
€ 36*
18N22SX1V 14/09-25/01
vrijdagnamiddag

12:45-15:50
LM 4
€ 36*
18N22SZ1V 13/09-24/01
donderdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 11
€ 36*

i

klas
18N23MA1V 12/09-23/01
woensdagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 1
€ 36*
18N23MX1V 10/09-21/01
maandagvoormiddag

08:45-11:50
LM 1
€ 36*
18N23MZ1V 10/09-21/01
maandagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
GS 4.2
€ 36*

i

klas
18N23SA1V 10/09-21/01
maandagavond !volzet!

18:15-21:20
LM 5
€ 36*
18N23SX1V 12/09-24/01
woensdag- en donderdagvoormiddag !volzet!

08:45-11:50
LM 8
€ 36*
18N23SZ1V 13/09-24/01
donderdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
GS 4.2
€ 36*

i

klas
18N24MA1V 11/09-22/01
dinsdagavond

18:15-21:20
GS 4.1
€ 36*
18N24MZ1V 14/09-25/01
vrijdagvoormiddag !volzet!

08:55-12:00
LM 11
€ 36*

i

klas
18N24SA1V 13/09-24/01
donderdagavond

18:15-21:20
GS 4.1
€ 36*
18N24SZ1V 12/09-23/01
woensdagvoormiddag

08:55-12:00
LM 11
€ 36*

Richtgraad 3

i

klas
18N32SA1V 11/09-24/01
dinsdag- en donderdagavond

18:15-21:20
LM 9
€ 72*
18N32SZ1V 10/09-24/01
maandag- en donderdagnamiddag

12:45-15:50
LM 4
€ 72*

Richtgraad 4

i

klas
18N41MZ1V 12/09-19/06
woensdagvoormiddag

08:55-12:00
LM 8
€ 72*

*prijs exclusief schoolmateriaal, handboeken en/of syllabi