Nederlands 3.2 schriftelijk (niveau 7)


  • Deze module is nu niet voorzien.
  • of

wat leer je?

In deze module ligt het accent op de schriftelijke communicatie en op leesvaardigheid. We herhalen natuurlijk ook de belangrijkste spellingsregels en grammaticale structuren maar de nadruk ligt op het verhogen van je schrijf-en leesniveau.

 

Je leert over verschillende onderwerpen goede, samenhangende en begrijpbare teksten schrijven met een duidelijke structuur.

Correct geformuleerde informatie, heldere instructies of een overtuigende opinie geven, het lukt je allemaal.

Je verzamelt je schrijfoefeningen in een schrijfportfolio.

 

We geven praktische tips en voorbeelden om je schrijfniveau te verbeteren. Daarom hechten we ook veel belang aan het lezen van goede voorbeeldteksten.

 

We lezen teksten over actuele  problemen, verslagen,  krantenartikels, boeken en allerhande informatie.

 

Ook in deze module werken we rond uiteenlopende thema’s zoals reizen, werken, gezondheid, voeding, de actualiteit etc. maar jouw persoonlijke inbreng is ook altijd welkom.

voor wie?

Je kan starten in module 3.2 als je een attest Threshold 3 en 4 Richtgraad 2B kan voorleggen.

 

Of je legt een oriëntatietest af bij het Agentschap Integratie en Inburgering: 

Benoit Hanssenslaan 7
1800 Vilvoorde
(02 416 20 00)

Openingsuren:

Maandag:  9.00 - 12.00

Dinsdag: 13.30 - 19.00
Woensdag: 9.00 - 12.00 

Donderdag: 9.00 - 12.00

 


Meer info: www.integratie-inburgering.be/

boeken

geen info